Toiminta

Pihlhjerta Knaappisuku r.y.

 

  • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaa liittyviä tilaisuuksia

  • kerää ja arkistoi suvun sekä knaappien historiaa koskevaa tietoutta

  • selvittää ja auttaa jäseniä selvittämään suvun vaiheita saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

  • harjoittaa sukuseuraa edistävää julkaisutoimintaa ja ylläpitää luetteloa Pihlhjerta knaappisuvun jäsenistä