Toimintakertomus alkukaudelta 1998-1999

Pihlhjerta Knaappisuku ry:n ensimmäinen toimintakertomus. Sivulta Tapahtumat löydät kumulatiivista tietoa toiminnasta jäsenkirjeiden ja mahdollisten kuvien kautta.

TOIMINTAKERTOMUS VUOSILTA 1998-1999

Yleistä
Pihlhjerta Knaappisuku r.y. perustettiin 28. elokuuta 1998. Perustamispaikkana oli Herttoniemen kartano, ravintola Wanha Mylly. Kokoonkutsujana oli Erkki Jaakkola ja perustamiskirjan allekirjoitti 15 henkilöä.

Vuosikokoukset ja hallitus
Ensimmäisenä toimikautena oli kaksi vuosikokousta: 24.10.1998 ja 18.9.1999. Molemmat pidettiin Yrittäjänaisten huoneistossa Helsingissä. Ensimmäisessä vuosikokouksessa oli läsnä 41 henkilöä ja toisessa 50.

Vuosikokouksessa 24.10.1998 valittiin seuran puheenjohtajaksi Anja Leppä Helsingistä, hallituksen jäseniksi:
Kari Pilhjerta (vpj) Helsingistä, Anu Koskiaho nyk. Saikko (sihteeri) Espoosta, Pia Pilhjerta (rahastonhoitaja)
Helsingistä, Liisa Hokkanen Kouvolasta, Kristiina Koski Kotkasta, Anneli Lindqvist Espoosta, Kauko Suurnäkki
Vehkalahdella ja Matti Toikka Helsingistä. Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Jaakkola Helsingistä ja Marjatta
Wolking Espoosta, varatilintarkastajiksi valittiin Päivi Keinänen Vantaalta ja Esko Mäkelä Karhulasta.
Vuosikokouksessa 18.9.1999 erovuoroisten (Liisa Hokkanen, Anu Koskiaho nyk. Saikko ja Kauko Suurnäkki)
tilalle valittiin samat henkilöt uudelleen. Toimikauden aikana hallitus kokoontui kuusi kertaa.

Toimikunnat
Sukututkimustoimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana Liisa Hokkanen, Anneli Hollamaa, Kalevi Kajala, Eila Lindström ja Pia Pilhjerta. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Pihlhjerta-sukuisista jäsenistä on kerätty jo tuhansia nimiä tekeillä olevaan sukukirjaan. Lisäksi on käyty Tallinnan arkistoissa.

Vuosikokousta 18.9.1999 varten valittiin ohjelmatoimikunta, johon kuuluivat Anneli Lindqvist Kari Pilhjerta ja Anneli Hollamaa. Toimikunta kokoontui kerran.

Haminassa 10.6.2000 pidettävän sukujuhlan toimikuntaan valittiin Soile Virta, Anneli Hollamaa, Kari Pilhjerta, Kristiina Koski ja Anja Leppä.

Jäsenet

Vuoden lopussa seurassa oli 199 jäsentä, joista 29 nuorisojäseniä.
 

Talous
Sukuseuran ensimmäinen tilikausi oli 24.10.1998-31.12.1999. Jäsenmaksu oli 50 mk, alle 18-vuotiailta ei peritty maksua. Jäsenmaksuista kertyi 7.000 mk. Muita tuloja saatiin mm. sukumerkkien myynnistä. Menoista suurimmat olivat lomakepainatukset ja sukuseuran adressit. Yhden postituksen sponsoroi Delibrokers Oy Ltd/Janne Kääriäinen. Tulos jäi ylijäämäiseksi 2.597,90 mk.

Kirjeenvaihto
Toimikautena jäsenille lähetettiin kaksi jäsenkirjettä. Adressilla muistettiin kahdeksaa sukuseuran jäsentä heidän syntymäpäivänään, suruadresseja lähetettiin kaksi. Seuramme tervehdyksen vuosikokouksissa saivat Pihlhjärta-Tepponen Knaappisuku r.y., Suurnäkki sukuseura r.y. ja Husgafvel sukuseura r.y.